Ze względu na brak celebransa, nie będzie Mszy św. „trydenckiej” 25.07.2019 w kościele śś. Piotra i Pawła.