W czwartki sierpnia zapraszamy na Msze święte w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego (Msze „trydenckie”), które będą sprawowane w kościele pw. śś. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie o godz. 19:00.

Liturgia będzie sprawowana są w formie recytowanej (Missa lecta). Dla wiernych będą przygotowane broszury z tekstami liturgicznymi w układzie łacińsko-polskim.

Tradycyjna msza łacińska jest sprawowana przez miejscowego proboszcza, ks. prałata Jana Machniaka, jako msza parafialna.

W związku z możliwym wprowadzeniem na terenie archidiecezji nowych regulacji dotyczących sprawowania Mszy świętych „trydenckich” prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej lub w newsletterze (można zapisać się na https://mszatrydencka.krakow.pl/newsletter).

Harmonogram Mszy:

5 sierpnia – Rocznica konsekracji Bazyliki N.M.P. Śnieżnej
12 sierpnia – Św. Klary, Dziewicy
19 sierpnia – Św. Jana Eudesa, Wyznawcy
26 sierpnia – N.M.P. Częstochowskiej