PlakatKościół Święty zaprasza swoich wiernych do nieustannej modlitwy w intencji uświęcenia duchowieństwa. Czyni to między innymi dopuszczając do odprawiania w pierwszy czwartek i pierwszą sobotę miesiąca Mszy wotywnej (czyli nie według formularza mszalnego przypisanego na dany dzień) o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie.

Continue reading