W czwartki września zapraszamy na Msze święte w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego (Msze „trydenckie”), które będą sprawowane w kościele pw. śś. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie o godz. 19:00.


Liturgia będzie sprawowana są w formie recytowanej (Missa lecta). Dla wiernych będą przygotowane broszury z tekstami liturgicznymi w układzie łacińsko-polskim.


Tradycyjna msza łacińska jest sprawowana przez miejscowego proboszcza, ks. prałata Jana Machniaka, jako msza parafialna.


W związku z możliwym wprowadzeniem na terenie archidiecezji nowych regulacji dotyczących sprawowania Mszy świętych „trydenckich” prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej lub w newsletterze (można zapisać się na https://mszatrydencka.krakow.pl/newsletter).


Harmonogram Mszy:
2 września – Św. Stefana, Króla i Wyznawcy
9 września – Feria, wspomnienie św. Gorgoniusza, Męczennika
16 września – Św. Korneliusza Papieża i św. Cypriana Biskupa, Męczenników
23 września – Św. Linusa, Papieża i Męczennika, wspomnienie św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy
30 września – Św. Hieronima, Kapłana, Wyznawcy i Doktora Kościoła – Msza odwołana