Z uwagi na zaistniałe wątpliwości w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka motu proprio „Traditionis Custodes” informujemy, że Msze „czwartkowe” odprawiane będą według dotychczasowego planu do czasu wydania szczegółowych instrukcji przez biskupów.
Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, gdzie będziemy informować o ewentualnych zmianach.
https://mszatrydencka.krakow.pl/newsletter/