Kiedy w maju 2014 r. po raz pierwszy przygotowaliśmy Mszę św. “trydencką” w Sanktuarium św. Jana Pawła II nie wiedzieliśmy z jaką reakcją spotka się stara Liturgia celebrowana w nowym kościele przez kapłana, który nie jest członkiem tradycyjnego instytutu. Jednak szybko zauważyliśmy, że w Krakowie są wierni, którzy pragną przeżywać Liturgię w sposób głębszy, w jej bogatej, tradycyjnej formie także poza istniejącymi już miejscami celebracji. Coraz częściej twarze wiernych na naszych comiesięcznych Mszach się powtarzały, a kolejne osoby zgłaszały chęć pomocy, by stara Msza była sprawowana często i godnie.

Msza w SwoszowicachW końcu znaleźli się także wierni i kapłani z innych miejscowości, którzy  potrzebowali naszej pomocy w organizacji łacińskiej Liturgii. Tak powstały ośrodki celebracji tradycyjnej Mszy w Nowym Targu, na Jamnej, czy w Chrzanowie. W tym czasie podjęliśmy także próby przygotowania kilku kapłanów do odprawiania starej Mszy, dzięki czemu wierni mają coraz łatwiejszy dostęp do Liturgii usus antiquor, a księża zyskali nowy bodziec do rozwoju swojej pobożności eucharystycznej, którą jest przeniknięta Msza “trydencka”.

Dziś po wielu miesiącach modlitw, prawie 50 przygotowanych Mszach, kilku “tradycyjnych“ ślubach i chrztach św. widzimy jasno, że tych kilkunastu czy kilkudziesięciu wiernych, którzy związali się z tradycyjną Liturgią sprawowaną początkowo w Sanktuarium św. Jana Pawła II, a następnie w Swoszowicach potrzebuje czegoś więcej niż okolicznościowych Mszy. Dlatego od pewnego czasu poszukiwaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy “osiąść” i założyć stałe duszpasterstwo.

Swoją życzliwość okazał nam ks. Rafał Marciak, rektor kościoła św. Wojciecha na krakowskim Rynku Głównym i to właśnie w tym bardzo starym, choć niewielkim kościele znaleźliśmy nasze nowe, stałe miejsce. Opiekę nad naszym Duszpasterstwem podejmie ks. Kacper Nawrot, który sprawował pieczę nad naszymi dotychczasowymi działaniami.59d6f4ec708baa61508d2d4d914b8ca2c7b26821

Jako patrona naszej wspólnoty wybraliśmy św. Karola Boromeusza, który swoją kardynalską godność wspaniale łączył ze skromnością i dobroczynnością. Był przy tym rozmiłowany w Liturgii — do dziś zaskakuje wielka szczegółowość jego wytycznych dotyczących Kultu Bożego.

Chcemy, by nasze duszpasterstwo było żywym owocem najlepszej liturgicznej pobożności, której wzór na nasze czasy pozostawił nam Sługa Boży Pius XII w Encyklice Mediator Dei a której 70-lecie będziemy obchodzić w przyszłym roku. Chcemy także uczcić 10-lecie Motu Proprio Summorum Pontificum Papieża Benedykta XVI, które szeroko otworzyło dla Kościoła skarbiec tradycyjnej Liturgii.

Pragniemy zawsze działać w zgodzie z wolą Kościoła i jego Pasterzy, stąd statut naszego Duszpasterstwa zatwierdzony w święto św. Karola Boromeusza (4 listopada) przez Rektora kościoła św. Wojciecha zostanie przekazany przez ks. Kacpra Nawrota Arcybiskupowi krakowskiemu.

Polecamy nasze Dzieło Waszej modlitwie i zachęcamy do zaangażowania się w jego rozwój!