W najbliższy czwartek (1 marca) serdecznie zapraszamy na tradycyjną Mszę łacińską. Liturgia będzie miała miejsce w kościele pw. śś. Piotra i Pawła (Kaplica Najśw. Sakramentu) i rozpocznie się o godz. 19:00.

Msza święta będzie miała formę śpiewaną (Missa cantata) a śpiew gregoriański wykona Schola Gregoriana Cracoviensis pod dyrekcją Pawła Kasprzyka. 

Msza święta z racji Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” będzie sprawowana w intencji zamordowanych 1 marca 1951 roku członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Składka zebrana w czasie Mszy św. zostanie przeznaczona na koszty organizacji rekolekcji wielkopostnych.


Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest sprawowana w Parafii Wszystkich Świętych w każdy czwartek jako Msza parafialna. Celebransem Mszy świętych jest miejscowy wikariusz ks. Tomasz Koszarek.