PlakatKościół Święty zaprasza swoich wiernych do nieustannej modlitwy w intencji uświęcenia duchowieństwa. Czyni to między innymi dopuszczając do odprawiania w pierwszy czwartek i pierwszą sobotę miesiąca Mszy wotywnej (czyli nie według formularza mszalnego przypisanego na dany dzień) o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę poprzez uczestnictwo we Mszy św. w sobotę (5 lipca) o godz. 16:30 w kaplicy św. Jadwigi w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Celebransem Mszy św. będzie ks. Kacper Nawrot – wikariusz parafii pw. Opatrzności Bożej w Krakowie – Swoszowicach.

Dla wiernych zostaną przygotowane mszaliki z tekstem Liturgii w układzie łacińsko-polskim.

Użytkowników portalu Facebook zachęcamy także do „wzięcia udziału” w wydarzeniu.

Zapraszamy!