6 września 2014 r. ks. Kacper Nawrot odprawił Mszę św. wotywną o rozkrzewienie wiary w kaplicy św. Jadwigi w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. 

Kantorem podczas celebracji był Krzysztof Dobosz  – organista kościoła rektoralnego Przemienienia Pańskiego xx. Pijarów w Krakowie.