Od 28 czerwca (włącznie) trwa wakacyjna przerwa w celebracji Starych Mszy w kościele śś. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.